نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۳۰ شماره۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: منابع ژرم پلاسم و خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه ذغال اخته (Cornus mas L.) در ایران


صفحات: 624-633

DOI: 10.22067/jhorts4.v0i0.35695

چکیده
این مطالعه به منظور بررسی توزیع، پراکندگی و خصوصیات میوه ذغال اخته (Cornus mas L.) در کشور ایران انجام گردید. پراکندگی ذغال-اخته روی نقشه کشور بر طبق بازدیدی که از استان های مورد نظر صورت گرفت، ترسیم و بررسی شد. جهت بررسی خصوصیات میوه از ۵ منطقه مختلف کشور نمونه برداری انجام شد و پارامترهای مختلف اندازه گیری گردیدند. پراکندگی ذغال اخته در ایران در سه استان آذربایجان شرقی، قزوین و گیلان است. ذغال اخته در این مناطق هم بصورت وحشی و هم بصورت اهلی و در ارتفاع ۳۰۰-۱۵۲۵ متر بالاتر از سطح دریا وجود دارد. با وجود ارزش غذای زیاد، آنتوسیانین بالا و خواص فراوان، استفاده وسیع آن در داروسازی و درمان بعضی از بیماری ها، متاسفانه مطالعات چندانی در این زمینه در کشور صورت نگرفته است. نتایج بدست آمده روی خصوصیات میوه نشان داد که وزن میوه در محدوده بین ۰۹/۱ تا ۶۶/۴ گرم، وزن هسته ۱۱/۰ تا ۴/۰ گرم، وزن گوشت ۹۷/۰ تا ۳۶/۴ گرم، طول میوه ها بین ۸۹/۱۳ تا ۸۷/۲۷ میلی متر، قطر میوه ها بین ۸۹/۹ تا ۲۲/۲۰ میلی متر، مواد جامد محلول در محدوده بین ۵/۵ تا ۲/۲۰ درصد، اسیدیته کل ۷/۰ تا ۳ و مقدار ویتامین ث نیز در حدود ۳۰ تا ۲۵۵ میلی گرم در ۱۰۰ گرم وزن تر قرار دارند. همچنین نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بزرگترین میوه ها، مربوط به منطقه الموت می باشد. منابع مهم ژرم پلاسم ذغال اخته به خاطر بریدن درختان جهت تولید عصا و چوبدستی و استفاده های دیگر از چوب آن به خاطر سفتی اش، در حال از بین رفتن می باشد. بنابراین انتخاب و ارزیابی ارقام ذغال اخته باید هر چه سریعتر انجام گردد.

کلمات کلیدی:   آنتوسیانین; پراکندگی; فرسایش ژنتیکی; ویتامین ث

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 45

بازدید: 199

تاریخ دریافت: 1393/03/08 , تاریخ پذیرش: 1395/05/11 , تاریخ انتشار: 1395/09/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )