دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus)

شیرین رضایی; امیر لکزیان; محمد فارسی; محبوبه ابوالحسنی زراعتکار; غلامحسین حق‌نیا
تعداد مشاهده : 725 صفحه 1-9 PDF

تأثیر چند پایه مختلف مرکبات بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی پرتقال پارسون براون و مارس در جیرفت

کامبیز مشایخی; حسین صادقی; وحید اکبرپور; صادق آتشی; سید جواد موسوی‌زاده; ملیحه آبشایی; زهره نظری
تعداد مشاهده : 619 صفحه 10-17 PDF

اثرات غلظت‌های مختلف بور (B) بر بعضی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون

حجت اله رستمی; سید جلال طباطبایی; فریبرز زارع نهندی; جعفر حاجی‌لو
تعداد مشاهده : 2777 صفحه 18-26 PDF
تعداد مشاهده : 1020 صفحه 27-35 PDF

بررسی و مقایسه ظروف کشت رایج و بیوراکتور تناوبی جهت تکثیر انبوه پایه GF677 (هیبرید هلو×بادام)

سکینه باقری; محمد اسماعیل امیری; داریوش داودی; مهرناز انتصاری
تعداد مشاهده : 865 صفحه 36-43 PDF

بررسی سازگاری و مقایسه صفات کمی و کیفی برخی از ارقام شلیل در شرایط اقلیمی مشکین‌شهر

حسین فتحی; حسین کربلایی خیاوی; یوسف جهانی جلودار; ناصر بوذری
تعداد مشاهده : 766 صفحه 44-51 PDF

بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور

حسین عراقی; علی تهرانی‌فر; بهرام عابدی; غلامحسین داوری نژاد; محمود شور
تعداد مشاهده : 656 صفحه 52-58 PDF
تعداد مشاهده : 655 صفحه 67-73 PDF
تعداد مشاهده : 722 صفحه 74-81 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 405 صفحه 1-11 PDF