دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus)

شیرین رضایی; امیر لکزیان; محمد فارسی; محبوبه ابوالحسنی زراعتکار; غلامحسین حق‌نیا

تأثیر چند پایه مختلف مرکبات بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی پرتقال پارسون براون و مارس در جیرفت

کامبیز مشایخی; حسین صادقی; وحید اکبرپور; صادق آتشی; سید جواد موسوی‌زاده; ملیحه آبشایی; زهره نظری

اثرات غلظت‌های مختلف بور (B) بر بعضی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون

حجت اله رستمی; سید جلال طباطبایی; فریبرز زارع نهندی; جعفر حاجی‌لو

بررسی سازگاری و مقایسه صفات کمی و کیفی برخی از ارقام شلیل در شرایط اقلیمی مشکین‌شهر

حسین فتحی; حسین کربلایی خیاوی; یوسف جهانی جلودار; ناصر بوذری

بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور

حسین عراقی; علی تهرانی‌فر; بهرام عابدی; غلامحسین داوری نژاد; محمود شور

abstract

abstract abیtract