دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 843 صفحه 135-143 PDF
تعداد مشاهده : 334 صفحه 144-153 PDF

بررسی کارایی مارکر اسکار SCC8 درشناسایی ارقام و نتاج بیدانه انگور

مصطفی عالی‌فر; علی عبادی; محمدرضا فتاحی‌مقدم
تعداد مشاهده : 378 صفحه 154-158 PDF

بررسی شاخص‌های میوه در اکوتیپ‌های سیب گلاب در استان خراسان رضوی

شادی عطار; غلامحسین داوری‌نژاد; سید حسین نعمتی
تعداد مشاهده : 390 صفحه 159-166 PDF

اثر هرس و تغذیه بر برخی خصوصیات کمی و کیفی انار (Punica granatum L.) رقم رباب

عبدالعلی حسامی; محمدرضا پورقیومی; سعادت ساریخانی خرمی
تعداد مشاهده : 513 صفحه 177-184 PDF

اثر تیمار هیومیک‌اسید و نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم «سینگل»

مجید امانی‌بِنی; عبداله حاتم‌زاده; علی نیکبخت; محمود قاسم‌نژاد; سارا نیکخواه‌بهرامی; سهراب داورپناه
تعداد مشاهده : 567 صفحه 185-191 PDF

واکنش خصوصیات رشدی کدو خورشتی (Cucurbita pepo var. rada) به خاکپوش رنگی و فاصله کشت

حمیده فاطمی; حسین آرویی; مجید عزیزی; سیدحسین نعمتی
تعداد مشاهده : 335 صفحه 209-217 PDF
تعداد مشاهده : 355 صفحه 218-227 PDF

مقایسه کاربرد پوتریسین و تیمار گرمایی بر کیفیت انبارمانی دو رقم گلابی «شاه میوه» و «اسپادونا»

مصباح بابالار; مرجان السادات حسینی; محمدعلی عسکری; سهراب داورپناه
تعداد مشاهده : 392 صفحه 228-235 PDF

مقایسه خواص آنتی‌اکسیدانی 21 توده جعفری بومی ایران در شرایط اهواز

زیبا بیراوند; ناصر عالم‌زاده‌انصاری; موسی موسوی; عباس کوهپایگانی
تعداد مشاهده : 317 صفحه 236-244 PDF
تعداد مشاهده : 776 صفحه 252-259 PDF
تعداد مشاهده : 739 صفحه 269-276 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 300 PDF