دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

استفاده مجدد از خاک پوششی مصرف شده واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ای

سعید نادی; محمد فارسی; سید حسین نعمتی; حسین آرویی; غلامحسین داوری نژاد

کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام گردو

محسن مردی; مهرشاد زین العابدینی; روح اله حق جویان; سید حسین جمالی; سید مجتبی خیام نکوئی; عبدالرضا کاوند; کریم احمدی; لیلا صادقی; علی اکبر لونی; طیبه کرمی; صغری خوشکام