دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

استفاده مجدد از خاک پوششی مصرف شده واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ای

سعید نادی; محمد فارسی; سید حسین نعمتی; حسین آرویی; غلامحسین داوری نژاد
تعداد مشاهده : 2833 صفحه 446-452 PDF
تعداد مشاهده : 643 صفحه 453-463 PDF
تعداد مشاهده : 516 صفحه 517-523 PDF

بررسی اثر ترکیبات آمینواسیدی، فولویک اسید و استروئیدی در انگور دیم خلیلی

محمد سعید تدین; غلامرضا معافپوریان; ندا مفتون آزاد
تعداد مشاهده : 623 صفحه 524-534 PDF
تعداد مشاهده : 444 صفحه 535-543 PDF
تعداد مشاهده : 546 صفحه 576-583 PDF

کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام گردو

محسن مردی; مهرشاد زین العابدینی; روح اله حق جویان; سید حسین جمالی; سید مجتبی خیام نکوئی; عبدالرضا کاوند; کریم احمدی; لیلا صادقی; علی اکبر لونی; طیبه کرمی; صغری خوشکام
تعداد مشاهده : 433 صفحه 584-593 PDF
تعداد مشاهده : 452 صفحه 594-599 PDF
تعداد مشاهده : 261 PDF