دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

بررسی اثر تاریخ کاشت بر دو اکوتیپ رازیانه (Foeniculum vulgar L. ) در شرایط آب و هوائی مشهد

الهام عزیزی; آسیه سیاهمرگویی; احمد نظامی; علی اصغر محمدآبادی; رضا سهیلی
تعداد مشاهده : 418 صفحه 1-10 PDF
تعداد مشاهده : 719 صفحه 11-21 PDF
تعداد مشاهده : 243 صفحه 22-29 PDF

اثر مقدار یون‌های فلزی در بافت گلبرگ بر ظهور رنگ نهائی گل‌های ژربرا

عبداله حاتم زاده; راضیه اکبری; ریحانه سریری; داود بخشی
تعداد مشاهده : 208 صفحه 30-36 PDF

تاثیر کودهای ریزمغذی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد آنیسون

شیرین ناطقی; علیرضا پیرزاد; رضا درویش زاده
تعداد مشاهده : 1176 صفحه 37-46 PDF

تأثیر تیمارهای مختلف کودی برخصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata)

قربانعلی اسدی; علی مومن; مینا نورزاده نامقی; سرور خرم دل
تعداد مشاهده : 326 صفحه 47-54 PDF
تعداد مشاهده : 378 صفحه 55-67 PDF
تعداد مشاهده : 434 صفحه 68-78 PDF
تعداد مشاهده : 431 صفحه 79-86 PDF
تعداد مشاهده : 736 صفحه 103-110 PDF
تعداد مشاهده : 1371 صفحه 95-102 PDF

تاثیر BAP و TIBA بر روی پرآوری شاخساره در کشت درون شیشه ای رز رقم فول هاوس

سمیه حاجیان; سعداله علیزاده اجیرلو; فریبرز زارع نهندی
تعداد مشاهده : 344 صفحه 111-118 PDF
تعداد مشاهده : 269 صفحه 134-141 PDF
تعداد مشاهده : 311 صفحه 142-149 PDF

abstract

abstract a
تعداد مشاهده : 187 صفحه 1-17 PDF