دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

ریز ازدیادی عناب (Ziziphus jujuba)

علی خزاعی; نسرین مشتاقی; سعید ملک زاده; کمال غوث
تعداد مشاهده : 1308 صفحه 151-157 PDF
تعداد مشاهده : 991 صفحه 176-184 PDF

اثر تیمار پس از برداشت اگزالیک اسید و کلرید کلسیم بر خصوصیات کیفی گیلاس رقم تکدانه

محمد صفا; جعفر حاجیلو; رحیم نقشی بند حسنی; محمد قنبری نجار
تعداد مشاهده : 665 صفحه 196-206 PDF
تعداد مشاهده : 719 صفحه 216-231 PDF

اثر هرس سبز بر عملکرد و کیفیت میوه در بوته‌های خزندة انگور رقم کشمشی در شرایط اقلیمی شیروان

فاطمه صادقیان; اسماعیل سیفی; علی دادار دادار; مهدی علیزاده; مهدی شریفانی
تعداد مشاهده : 783 صفحه 232-239 PDF
تعداد مشاهده : 1150 صفحه 240-254 PDF

تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در توده‌های بومی گراس فسکویه بلند در ایران

آزاده موسوی بزاز; علی تهرانی فر; محمد کافی; علی گزانچیان; محمود شور
تعداد مشاهده : 670 صفحه 269-276 PDF

تأثیر مخلوط کودهای آلی بر رشد و عملکرد گیاه تربچه (Raphanus sativus L.)

مارال اعتصامی; فائزه تاج‎پور; مینا خسروی; عباس بیابانی
تعداد مشاهده : 711 صفحه 296-301 PDF
تعداد مشاهده : 1045 صفحه 314-321 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 477 صفحه 17-44 PDF