دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

انتخاب پایه های رویشی بادام متحمل به تنش آبی براساس نشانگرهای مرفولوژیکی

علی اکبر شکوهیان; غلامحسین داوری نژاد; علی تهرانی فر; علی ایمانی; علی رسولزاده
تعداد مشاهده : 546 صفحه 323-331 PDF

اثر تلقیح گونه‌های قارچ میکوریز (AMF) بر رشد و مواد مؤثره نعناع فلفلی (Mentha piperita)

مهدی محمودزاده; میرحسن رسولی صدقیانی; عباس حسنی; محسن برین
تعداد مشاهده : 422 صفحه 342-348 PDF
تعداد مشاهده : 358 صفحه 358-367 PDF
تعداد مشاهده : 194 صفحه 368-376 PDF

مقدار عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف در دمبرگ چند رقم انگور ایرانی و خارجی

حامد دولتی بانه; مهدی طاهری; عزیز مجیدی; محسن طاهری
تعداد مشاهده : 392 صفحه 397-405 PDF

تأثیر موسیلاژ اسفرزه و اسانس آویشن شیرازی بر بار میکروبی و بهبود نگهداری هویج برش تازه

مجید عزیزی; زینب صفایی; سمیه میرمصطفایی; شادی بلوریان; نگار رحیمی
تعداد مشاهده : 520 صفحه 406-415 PDF

بررسی تأثیر تنش شوری روی صفات فیزیولوژی و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌‌های مرکبات

بهروز گلعین; ولی ربیعی; فائزه میرعباسی; رضا فیفایی; محمد فاضل حلاجی ثانی
تعداد مشاهده : 481 صفحه 416-425 PDF
تعداد مشاهده : 489 صفحه 435-442 PDF
تعداد مشاهده : 204 صفحه 443-450 PDF
تعداد مشاهده : 732 صفحه 451-458 PDF
تعداد مشاهده : 646 صفحه 459-465 PDF

استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم‌گلی بومی ایران (Salvia limbata وSalvia multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد

صدراله رمضانی; علیرضا عباسی; عبدالعلی شجاعیان; نوراله احمدی; رزاریا کوزولینو; سونیا پیاچنته
تعداد مشاهده : 823 صفحه 466-473 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 142 PDF