دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L. )

مهسا اقحوانی شجری; پرویز رضوانی مقدم; رضا قربانی; مهدی نصیری محلاتی
تعداد مشاهده : 320 صفحه 501-517 PDF
تعداد مشاهده : 1389 صفحه 518-527 PDF
تعداد مشاهده : 501 صفحه 528-536 PDF
تعداد مشاهده : 560 صفحه 537-546 PDF
تعداد مشاهده : 831 صفحه 547-555 PDF
تعداد مشاهده : 519 صفحه 564-571 PDF
تعداد مشاهده : 634 صفحه 572-581 PDF

بررسی اثر سلنیوم بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه فلفل تند (Capsicum anuum)

لیلا شکاری; محمد مجتبی کامل منش; مریم مظفریان; فرشاد صادقی
تعداد مشاهده : 354 صفحه 594-600 PDF
تعداد مشاهده : 297 صفحه 601-609 PDF
تعداد مشاهده : 423 صفحه 610-620 PDF

بررسی کالزایی و باززایی گیاه دارویی کاسنی (L.Cichoriumintybus) با استفاده از ریز نمونه‌های برگ و دمبرگ

حمیرا هادیزاده; مهدی محب الدینی; بهروز اسماعیل پور; اسماعیل چمنی
تعداد مشاهده : 326 صفحه 621-630 PDF
تعداد مشاهده : 694 صفحه 631-641 PDF
تعداد مشاهده : 381 صفحه 642-651 PDF
تعداد مشاهده : 430 صفحه 652-661 PDF

abstract

abstract .
تعداد مشاهده : 230 PDF