دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 285 صفحه 634-642 PDF
تعداد مشاهده : 198 صفحه 643-657 PDF
تعداد مشاهده : 238 صفحه 658-670 PDF
تعداد مشاهده : 144 صفحه 683-693 PDF

اثر پایه‌های رویشی و بذری گلابی بر خصوصیات رویشی و پتانسیل آب ارقام گلابی

فریبرز علی زاده زرمهری; غلامحسین داوری نژاد; رضا خراسانی; سید حسین نعمتی; پیمان کشاورز
تعداد مشاهده : 297 صفحه 705-721 PDF
تعداد مشاهده : 223 صفحه 722-738 PDF
تعداد مشاهده : 121 صفحه 739-750 PDF
تعداد مشاهده : 169 صفحه 751-764 PDF
تعداد مشاهده : 227 صفحه 765-777 PDF

بهینه‌سازی بستر کشت قارچ خوراکی شاه صدف با استفاده از ضایعات ارزان قیمت لیگنوسلولزی

جواد جانپور; محمد فارسی; فاطمه قلی زاده; حمیدرضا پوریانفر; شراره رضائیان
تعداد مشاهده : 269 صفحه 778-788 PDF
تعداد مشاهده : 141 صفحه 789-802 PDF

توسعه روش مؤثر باززایی و ترانسفورماسیون توتون از طریق بهینه سازی غلظت تنظیم کننده های رشد و ساکارز

ماریا بیهقی; عبدالرضا باقری; سید حسن مرعشی; مجتبی سنکیان; افسانه فرساد
تعداد مشاهده : 177 صفحه 803-814 PDF
تعداد مشاهده : 252 صفحه 815-824 PDF