دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 107 صفحه 13-22 PDF

تاثیر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی و تیمار فراصوت بر پیازچه‌زایی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii)

مهدی محب الدینی; زهرا عظیم زاده; اسماعیل چمنی; ملیحه عرفانی
تعداد مشاهده : 110 صفحه 23-33 PDF

اثر اسیدهیومیک و اسیدفولویک بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه شمعدانی (Plargonium spp.)

رسول عباس زاده فاروجی; محمود شور; علی تهرانی فر; بهرام عابدی; نسیم صفری
تعداد مشاهده : 245 صفحه 35-50 PDF

تأثیر مالچ¬های آلی و غیرآلی بر تغییرات رطوبت، دمای خاک، هدایت ¬روزنه¬ای و دمای برگ درختان پسته (Pistacia vera L.) در اقلیم خشک و نیمه خشک

مینا نورزاده نامقی; غلامحسین داوری نژاد; حسین انصاری; سیدحسین نعمتی; احمد زارع فیض آبادی
تعداد مشاهده : 88 صفحه 75-91 PDF
تعداد مشاهده : 137 صفحه 109-122 PDF
تعداد مشاهده : 72 صفحه 137-148 PDF