دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تأثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص¬های عملکرد گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)

هما عزیزی; پرویز رضوانی مقدم; مهدی پارسا; رضا خراسانی; محمود شور
تعداد مشاهده : 9 صفحه 359-370 PDF
تعداد مشاهده : 76 صفحه 393-405 PDF
تعداد مشاهده : 159 صفحه 407-417 PDF

تأثیر نانو¬ذرات دی¬اکسید تیتانیوم و EDTA بر برخی عناصر غذایی و خصوصیات رشدی گیاه اسفناج (Spinacea oleracea)

صبا نجاتی زاده; سعید ملک زاده شفارودی; علیرضا آستارایی; نسرین مشتاقی
تعداد مشاهده : 12 صفحه 419-427 PDF

تأثیر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه توده طالبی ایرانی

کریم عرب سلمانی; امیرهوشنگ جلالی; پیمان جعفری
تعداد مشاهده : 8 صفحه 429-438 PDF

اثر اسپرمیدین بر تحمل به سرمای بوته‌های خیار در مرحله نهال بذری

محمد سلیمانی; مصطفی مبلی; علی اکبر رامین; بهرام بانی نسب; لیلا اصلانی
تعداد مشاهده : 7 صفحه 439-450 PDF

تلاقی رقم تجارتی آیلار با لاین¬های منتخب والدینی خیار و ارزیابی نتاج آنها

محبوبه دیانتی; یوسف حمیداوغلی; جمالعلی الفتی چیرانی
تعداد مشاهده : 14 صفحه 451-458 PDF

اثر محلول¬پاشی برگی پتاسیم، روی و بُر بر خصوصیات میوه برخی ارقام زیتون

رضا غلامی; نوراله معلمی; اسماعیل خالقی; سید منصور سیدنژاد
تعداد مشاهده : 17 صفحه 459-470 PDF

بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پسته رقم احمدآقایی روی ژنوتیپ‌های پایه متحمل و حساس به سرما در شرایط تنش یخ¬زدگی

علی تاج آبادی پور; محمد رضا فتاحی مقدم; ذبیح الله زمانی; فاطمه نصیبی; حسین حکم آبادی
تعداد مشاهده : 13 صفحه 471-484 PDF
تعداد مشاهده : 14 صفحه 485-493 PDF