دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

بررسی پاسخ‌های گراس‌های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 2- بخش هوایی

تهرانی فر تهرانی فر; سلاح ورزی سلاح ورزی; گزانچیان گزانچیان; آرویی آرویی
تعداد مشاهده : 1297 PDF

بررسی تاثیر ترکیب محیط کشت، pH و دما بر سرعت رشد و وزن میسلیوم قارچ "شی‌تاکه" در شرایط جامد و مایع

رازقی یدک رازقی یدک; عزیزی عزیزی; فارسی فارسی; شاه طهماسبی شاه طهماسبی
تعداد مشاهده : 1950 PDF

تأثیر مقدار و نحوة تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و بعضی خصوصیات کمی ارقام مختلف سیب‌زمینی

جامی معینی جامی معینی; مدرس‌ثانوی مدرس‌ثانوی; کشاورز کشاورز; سروش‌زاده سروش‌زاده; گنجعلی گنجعلی
تعداد مشاهده : 1172 PDF
تعداد مشاهده : 1389 PDF

بررسی حساسیت برخی ارقام هلو و شلیل به سرمای زمستان 1386 مشهد

آرین پویا آرین پویا; داوری ن‍ژاد داوری ن‍ژاد; عطار عطار
تعداد مشاهده : 1704 PDF

اثر سیلیسیوم بر رشد و عملکرد گیاه توت فرنگی در شرایط تنش شوری

سیدلر فاطمی سیدلر فاطمی; طباطبایی طباطبایی; فلاحی فلاحی
تعداد مشاهده : 2216 PDF