دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 2032 PDF
تعداد مشاهده : 1391 PDF

اثر غلظت‌ و روش‌ استفاده از پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و زایشی توت فرنگی

فاطمه شاكری; بهرام بانی‌نسب; سیروس قبادی; مصطفی مبلی
تعداد مشاهده : 1731 PDF
تعداد مشاهده : 1177 PDF
تعداد مشاهده : 1847 PDF

تأثیر استفاده از زئولیت خام ‌و زئولیت غنی شده با NH4 بر عملکرد و کیفیت

آزاده اسفندیاری; تکتم سادات تقوی; مصباح بابالار; مجتبی دلشاد
تعداد مشاهده : 1366 PDF
تعداد مشاهده : 1071 PDF
تعداد مشاهده : 1134 PDF
تعداد مشاهده : 1446 PDF
تعداد مشاهده : 1443 PDF
تعداد مشاهده : 1315 PDF

اثرات تنش شوری و پایه بر رشد، شدت فتوسنتز، غلظت عناصر غذایی و سدیم درخت بادام

مهدی اورعی; سیدجلال طباطبایی; اسماعیل فلاحی; علی ایمانی
تعداد مشاهده : 1835 PDF