دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تعداد مشاهده : 1699 PDF

اثر پاکلوبوترازول و سایکوسل بر رشد رویشی و گلدهی کوکب کوهی

مریم حجتی; نعمت اله اعتمادی; بهرام بانی نسب
تعداد مشاهده : 1632 PDF
تعداد مشاهده : 933 PDF
تعداد مشاهده : 1099 PDF
تعداد مشاهده : 1634 PDF
تعداد مشاهده : 2518 PDF

بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم رداکسپلوژن

زینب غیور کریمیانی; عبدالرضا باقری; مریم جعفرخانی کرمانی; غلامحسین داوری نژاد
تعداد مشاهده : 1370 PDF
تعداد مشاهده : 967 PDF

بهینه‌سازی روش کشت‌ بافت و سیستم انتقال ژن در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.)

مهدی محب‌الدینی; مختار جلالی جواران; هوشنگ علیزاده; فریدون مهبودی; حسین خسروی
تعداد مشاهده : 1736 PDF
تعداد مشاهده : 1236 PDF

اثر سطوح کود مرغی بر عملکرد کمی و کیفی سه توده خربزه ایرانی

اکبر نوروزی; محسن خدادادی; احمد گلچین; احمد اکبری نیا
تعداد مشاهده : 1253 PDF
تعداد مشاهده : 1334 PDF
تعداد مشاهده : 996 PDF
تعداد مشاهده : 1120 PDF