دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر برخی خصوصیات رشدی قارچ صدفی (Pleorotus florida)

رضا بهروزی; محمد فارسی; نسا جعفری; میثم شیخ پور آهندانی
تعداد مشاهده : 875 PDF
تعداد مشاهده : 879 PDF
تعداد مشاهده : 1317 PDF

تأثیر تیمارهای شیمیایی و مراحل برداشت بر عمر گلجایی گل‌های بریدنی مریم رقم"Pearl "

فریبا ابتهاج; یونس مستوفی; روح انگیز نادری; سپیده کلاته جاری
تعداد مشاهده : 1167 PDF

تعیین ‌نُرم‌ های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای درختان چنار (Platanus sp.) در مشهد

امیر لکزیان; ولی فیضی اصل; علی تهرانی فر; اکرم حلاج نیا; حدیثه رحمانی; پیام پاکدل; سید هدایت محسنی; آرزو طالبی
تعداد مشاهده : 687 PDF
تعداد مشاهده : 727 PDF

تاثیر زمان هرس و تیمار محل زخم با سولفات روی بر ویژگی های رویشی، کمی و کیفی انگور عسکری

عنایت اله تفضلی; فردین بوستانی; بیژن کاوسی; مهدی حسینی فرهی; سید نعمت اله موسوی
تعداد مشاهده : 842 PDF

تاثیر سطوح شوری بر ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو رقم انگور

رسول جلیلی مرندی; عباس حسنی; حامد دولتی بانه; رامین حاجی تقی لو; حسین یوسف زاده
تعداد مشاهده : 1180 PDF

ارزیابی اثرات بستر کاشت و دور آبیاری بر شاخص های رشد گیاهچه ای ارقام گوجه فرنگی در شرایط گلخانه

مهسا اقحوانی شجری; سید حسین نعمتی; محمد مهدی مهربخش; جبار فلاحی; فاطمه حقیقی تاجور
تعداد مشاهده : 919 PDF
تعداد مشاهده : 1855 PDF

اثر نوع نیتروژن و سطوح اکسیژن بر برخی صفات اکوفیزیولوژیکی و شیمیائی کاهو در سیستم هیدروپونیک

محمدحسن باقری; حمیدرضا روستا; سیدحسین میردهقان; محمودرضا روزبان
تعداد مشاهده : 672 PDF

اثر دوره بحرانی رقابت علف‌های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و عملکرد روغن سیاهدانه (Nigella sativa L.)

سید محمد سیدی; پرویز رضوانی مقدم; رضا قربانی; مهدی نصیری محلاتی
تعداد مشاهده : 950 PDF

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
تعداد مشاهده : 509 PDF