دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

برآورد ترکیب پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس تعدادی از لاینهای خیار برای کیفیت میوه از طریق تلاقی دی آلل ناقص

جمالعلی الفتی چیرانی; غلامعلی پیوست; حبیب اله سمیع زاده لاهیجی; بابک ربیعی; سیداکبر خداپرست
تعداد مشاهده : 1463 صفحه 350-357 PDF

تأثیر اسید هومیک بر صفات رویشی و عملکرد گوجه فرنگی رقم آیزابلا

سهیلا کمری شاهملکی; غلامعلی پیوست; محمود قاسم نژاد
تعداد مشاهده : 1076 صفحه 358-363 PDF

بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr

سیده مهدیه خرازی; سید حسین نعمتی; علی تهرانی‌فر; عبدالرضا باقری; احمد شریفی
تعداد مشاهده : 844 صفحه 364-369 PDF

تغییرات عملکرد و صفات کیفی ذرت شیرین تحت تاثیر کود های ریز مغذی و روش مصرف آن ها

سمیرا متاعی; مهدی تاجبخش; رضا امیرنیا; بابک عبدالهی مندولکانی
تعداد مشاهده : 1034 صفحه 370-377 PDF

اثر نوع بستر و شبکه های کاشت روی صفات کیفی چمن رول (قطعه ای)

محمد گلرنگ; محمود شور; علی تهرانی فر; سید محمدجواد موسوی
تعداد مشاهده : 1049 صفحه 385-393 PDF
تعداد مشاهده : 1320 صفحه 394-401 PDF
تعداد مشاهده : 905 صفحه 402-408 PDF

بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی چهار گونه گوجه فرنگی به تنش خشکی

محسن محمودنیا میمند; محمد فارسی; سید حسن مرعشی; پرویز عبادی
تعداد مشاهده : 1448 صفحه 409-416 PDF

اثر غلظت‌های مختلف 2,4-D و BA بر جنین زائی رویشی توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch.)

محمد گردكانه; علی اكبر مظفری; ابوالمحسن حاجی امیری
تعداد مشاهده : 866 صفحه 417-444 PDF
تعداد مشاهده : 1390 صفحه 425-433 PDF

اثرات سمیت بور بر رشد رویشی، خصوصیات فیزیولوژیکی و توزیع بور در دو ترکیب پایه- پیوندک درخت بادام (Prunus dulcis Mill.)

مهدی اورعی; سید جلال طباطبایی; اسماعیل فلاحی; علی ایمانی; لیلا سید لر فاطمی
تعداد مشاهده : 1123 صفحه 440-447 PDF

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
تعداد مشاهده : 783 PDF