نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
جلد ۲۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی پسته دانشمندی (Daneshmandi Cv. Pistacia vera L.) در مقایسه با برخی ارقام تجاری استان خراسان چکیده   PDF 2852
محمدشاهین دانشمندی ; مجید عزیزی ; رضا فرهوش
جلد ۲۵ شماره ۳ سال ۱۳۹۰ اثر محلول پاشی روی، اسیدهیومیک و اسید استیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد وغلظت عناصر در انگور رقم پیکانی چکیده   PDF 2742
رضا پوزشی ; حمیدرضا ذبیحی ; محمدرضا رمضانی مقدم ; محمد رجب زاده ; آزاده مختاری
جلد۲۷ شماره ۱ سال ۱۳۹۲ اثرات غلظت‌های مختلف بور (B) بر بعضی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون چکیده   PDF 2696
حجت اله رستمی ; سید جلال طباطبایی ; فریبرز زارع نهندی ; جعفر حاجی‌لو
جلد ۲۴ شماره ۱ سال ۱۳۸۹ بررسی اثر پس از برداشت اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های کیفی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه کیوی رقم هایوارد چکیده   PDF 2501
; ; ;
جلد ۲۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۷ تعیین بسترهای مختلف کاشت گوجه فرنگی در سیستم کشت بدون خاک چکیده   PDF 2401
مامی مامی ; پیوست پیوست ; بخشی بخشی ; سمیع زاده سمیع زاده
جلد ۲۴ شماره ۱ سال ۱۳۸۹ بررسی خواص فیتوشیمیایی و ضد باکتریایی اسانس بومادران شیرازیAchillea eriophora DC. به روش میکرودایلوشن (ریز رقت) چکیده   PHP.PDF 2366
فاطمه عروجعلیان ; روحا کسری کرمانشاهی
جلد ۲۴ شماره ۲ سال ۱۳۸۹ بررسی ارتباط بین میزان رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B۱ با درصد عناصر غذایی و پروتئین مغز ارقام مختلف پسته چکیده   PDF 2341
مهدی محمدی مقدم ; عادله سبحانی پور ; حسین حکم آبادی
جلد ۲۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ بررسی اثر اسید اسکوربیک، اسید سیتریک و متابی سولفیت سدیم بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و اورگانولپتیکی برگه زردآلو (.Prunus armeniaca L) رقم جهانگیری چکیده   PDF 2295
محمد حسینی ; مصطفی مصطفوی ; ابراهیم هادوی ; مهدی رضائی
جلد ۲۴ شماره ۲ سال ۱۳۸۹ ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) چکیده   PDF 2253
امیرحسین سعیدنژاد ; پرویز رضوانی مقدم
جلد۲۶ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ تولید نانو ذرات زیست تجزیه پذیر از موسیلاژهای گیاهی و بررسی اثر کاربرد آنها بصورت پوشش خوراکی چکیده   PDF 2245
مجید عزیزی ; فاطمه عروجعلیان ; حسین عرفایی ; فاطمه یزدیان ; میترا رحمتی ; بی بی فاطمه حقیرالسادات
1 - 10 (10)