نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص‌های رشدی لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) و بادرشبی (Dracocephalum moldavica) در الگوهای مختلف کشت مخلوط در حضور ریزجانداران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

10.22067/jhs.2021.67092.0

مینا باقری؛ میر حسن رسولی صدقیانی؛ اسماعیل رضایی چیانه؛ محسن برین