نویسنده = محسن برین
تعداد مقالات: 3
1. بررسی شاخص‌های رشدی لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) و بادرشبی (Dracocephalum moldavica) در الگوهای مختلف کشت مخلوط در حضور ریزجانداران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

10.22067/jhs.2021.67092.0

مینا باقری؛ میر حسن رسولی صدقیانی؛ اسماعیل رضایی چیانه؛ محسن برین


3. اثر تلقیح گونه‌های قارچ میکوریز (AMF) بر رشد و مواد مؤثره نعناع فلفلی (Mentha piperita)

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 342-348

10.22067/jhorts4.v0i0.23756

مهدی محمودزاده؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ عباس حسنی؛ محسن برین