نویسنده = وحید عبدوسی
اثر پوتریسین بر ریشه‌زایی قلمه سرخدار، یک درختچه زینتی در خطر انقراض

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 41-50

10.22067/jhs.2022.75269.1141

علی سحری مقدم؛ بهزاد کاویانی؛ علی محمدی ترکاشوند؛ وحید عبدوسی؛ علی‌رضا اسلامی


بررسی اثرات کائولین و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی زیتون تحت تنش خشکی

دوره 35، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 605-619

10.22067/jhs.2021.67469.1002

صادق عزیزی فر؛ وحید عبدوسی؛ رحمت اله غلامی؛ مهرداد قوامی؛ علی محمدی ترکاشوند


بررسی اثردور آبیاری و پلیمر سوپر جاذب روی برخی خصوصیات کیفی چمن اسپورت

دوره 25، شماره 2، شهریور 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.9987

فریده شیخ مرادی؛ عیسی ارجی؛ اکبر اسماعیلی؛ وحید عبدوسی