نویسنده = ������������������ ����������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پاسخ‌های گراس‌های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 2- بخش هوایی

دوره 23، شماره 1، پاییز 1388

10.22067/jhorts4.v1388i1.1894

تهرانی فر تهرانی فر؛ سلاح ورزی سلاح ورزی؛ گزانچیان گزانچیان؛ آرویی آرویی


2. بررسی پاسخهای گراسهای بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی

دوره 22، شماره 2، بهار 1387

10.22067/jhorts4.v1387i2.1080

سلاح ورزی سلاح ورزی؛ تهرانی فر تهرانی فر؛ گزانچیان گزانچیان؛ آرویی آرویی