نویسنده = �������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی خصوصیات فنولوژیک، مورفولوژیک و پومولوژیک برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های شلیل در شرایط اقلیمی استان خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.22067/jhs.2021.68236.1012

آمنه قهرمانی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ علی مرجانی