نویسنده = ������ ���������������� ������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر ترکیب محیط کشت، pH و دما بر سرعت رشد و وزن میسلیوم قارچ "شی‌تاکه" در شرایط جامد و مایع

دوره 23، شماره 1، پاییز 1388

10.22067/jhorts4.v1388i1.1907

رازقی یدک رازقی یدک؛ عزیزی عزیزی؛ فارسی فارسی؛ شاه طهماسبی شاه طهماسبی