نویسنده = سیدحسین نعمتی
تعداد مقالات: 7
1. کاربرد اسید سالیسیلیک قبل از برداشت میوه بر خصوصیات پس از برداشت انار و نگهداری در انبار سرد

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 360-368

10.22067/jhorts4.v0i0.42838

حمیده رستگاری؛ علی تهرانی‌فر؛ سیدحسین نعمتی؛ محدرضا وظیفه‌شناس


2. واکنش خصوصیات رشدی کدو خورشتی (Cucurbita pepo var. rada) به خاکپوش رنگی و فاصله کشت

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 209-217

10.22067/jhorts4.v0i0.39398

حمیده فاطمی؛ حسین آرویی؛ مجید عزیزی؛ سیدحسین نعمتی


3. اثرمالچ بر کنترل علف های هرز، ذخیره رطوبت و دمای خاک در سبزی پپینو (Solanum muricatum)

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.15206

الهه میرابی؛ سیدحسین نعمتی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ حسین آرویی


4. بررسی اثر مالچ و دور آبیاری بر عملکرد و کیفیت میوه دو رقم خربزه استان خراسان رضوی

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.15217

حسین نستری نصرآبادی؛ سیدحسین نعمتی؛ علیرضا سبحانی؛ حسین آرویی