نویسنده = غلامعلی پیوست
تعداد مقالات: 5
2. برآورد ترکیب پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس تعدادی از لاینهای خیار برای کیفیت میوه از طریق تلاقی دی آلل ناقص

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 350-357

10.22067/jhorts4.v0i0.18147

جمالعلی الفتی چیرانی؛ غلامعلی پیوست؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ بابک ربیعی؛ سیداکبر خداپرست


3. تأثیر اسید هومیک بر صفات رویشی و عملکرد گوجه فرنگی رقم آیزابلا

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 358-363

10.22067/jhorts4.v0i0.18148

سهیلا کمری شاهملکی؛ غلامعلی پیوست؛ محمود قاسم نژاد


5. تاثیر بسترهای مختلف کشت و دمای انبار بر کیفیت نگهداری میوه های گوجه فرنگی

دوره 24، شماره 1، تابستان 1389

10.22067/jhorts4.v1389i1.3638

محمد احمدی دهج؛ محمود قاسم نژاد؛ محسن زواره؛ غلامعلی پیوست