نویسنده = ������ ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی برخی ارقام ایرانی و وارداتی سیب در منطقه کرج

دوره 24، شماره 1، تابستان 1389

10.22067/jhorts4.v1389i1.3657

انسیه قربانی؛ داوود بخشی؛ حسن حاج نجاری؛ محمود قاسم نژاد؛ پروانه تقی دوست