نویسنده = عبدالرضا باقری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 364-369

10.22067/jhorts4.v0i0.18149

سیده مهدیه خرازی؛ سید حسین نعمتی؛ علی تهرانی‌فر؛ عبدالرضا باقری؛ احمد شریفی


3. کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو

دوره 25، شماره 1، بهار 1390

10.22067/jhorts4.v1390i1.9756

امیرغفار شهریاری؛ عبدالرضا باقری؛ احمد شریفی؛ نسرین مشتاقی


4. بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم رداکسپلوژن

دوره 24، شماره 2، زمستان 1389

10.22067/jhorts4.v1389i2.7993

زینب غیور کریمیانی؛ عبدالرضا باقری؛ مریم جعفرخانی کرمانی؛ غلامحسین داوری نژاد