نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی روش کشت‌ بافت و سیستم انتقال ژن در گیاه کاهو (Lactuca sativa L.)

دوره 24، شماره 2، زمستان 1389

10.22067/jhorts4.v1389i2.7998

مهدی محب‌الدینی؛ مختار جلالی جواران؛ هوشنگ علیزاده؛ فریدون مهبودی؛ حسین خسروی