نویسنده = محمد فارسی
تعداد مقالات: 8
1. بهبود عملکرد قارچ دکمه‌ای سفید با استفاده از روش گزینش تک‌اسپوری به کمک نشانگر AFLP

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 327-337

10.22067/jhorts4.v0i0.42833

محسن علی‌پور؛ محمد فارسی؛ امین میرشمسی کاخکی


2. بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت‌های نعنای خوراکی (Mentha spicata L.)

دوره 27، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 433-443

10.22067/jhorts4.v0i0.30656

عسکر غنی؛ سید حسین نعمتی؛ مجید عزیزی؛ محمد جمال سحرخیز؛ محمد فارسی


4. امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus)

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-9

10.22067/jhorts4.v0i0.20779

شیرین رضایی؛ امیر لکزیان؛ محمد فارسی؛ محبوبه ابوالحسنی زراعتکار؛ غلامحسین حق‌نیا


5. بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی چهار گونه گوجه فرنگی به تنش خشکی

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 409-416

10.22067/jhorts4.v0i0.18252

محسن محمودنیا میمند؛ محمد فارسی؛ سید حسن مرعشی؛ پرویز عبادی


6. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های انار از هفت منطقه ایران با استفاده از نشانگر AFLP

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.15196

زهرا نعمتی؛ علی تهرانی فر؛ محمد فارسی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ سید حسین نعمتی


7. تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر برخی خصوصیات رشدی قارچ صدفی (Pleorotus florida)

دوره 26، شماره 1، بهار 1391

10.22067/jhorts4.v0i0.12880

رضا بهروزی؛ محمد فارسی؛ نسا جعفری؛ میثم شیخ پور آهندانی


8. اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای

دوره 25، شماره 1، بهار 1390

10.22067/jhorts4.v1390i1.9732

سیدحسین نعمتی؛ علی اکبر اسماعیلی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمد فارسی