نویسنده = ���������� ���������������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثرات پرمنگنات پتاسیم و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera indica L. )

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.9981

مختار حیدری؛ عبدالمجید میرزا علیان دستجردی؛ نوازاله مرادی