نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی پوست برخی ارقام تجاری مرکبات

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.9992

جواد فتاحی مقدم؛ یوسف حمیداوغلی؛ رضا فتوحی قزوینی؛ محمود قاسم‌نژاد؛ داود بخشی