نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. اثر مقدار یون‌های فلزی در بافت گلبرگ بر ظهور رنگ نهائی گل‌های ژربرا

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 30-36

10.22067/jhorts4.v0i0.48437

عبداله حاتم زاده؛ راضیه اکبری؛ ریحانه سریری؛ داود بخشی


3. تأثیر آسکوربیک‌اسید در به تأخیر انداختن تغییرات بیوشیمیایی ضمن پیری و افزایش ماندگاری گل رز

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 25-33

10.22067/jhorts4.v0i0.35043

فاطمه ابری؛ محمود قاسم نژاد؛ رضا حسن ساجدی؛ داود بخشی؛ محمد علی شیری


4. ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی پوست برخی ارقام تجاری مرکبات

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390

10.22067/jhorts4.v1390i0.9992

جواد فتاحی مقدم؛ یوسف حمیداوغلی؛ رضا فتوحی قزوینی؛ محمود قاسم‌نژاد؛ داود بخشی