نویسنده = رحمت اله غلامی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثرات کائولین و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی زیتون تحت تنش خشکی

دوره 35، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 605-619

10.22067/jhs.2021.67469.1002

صادق عزیزی فر؛ وحید عبدوسی؛ رحمت اله غلامی؛ مهرداد قوامی؛ علی محمدی ترکاشوند


3. بررسی صفات مورفولوژیکی تعدادی از ژنوتیپ‌های بومی زیتون (Olea europaea L.) در استان کرمانشاه

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 407-417

10.22067/jhorts4.v32i3.64666

رحمت اله غلامی؛ علی اصغر زینانلو؛ فردین قنبری