نویسنده = �������������� ������ ������ ����������
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه تأثیر رقم و حذف غنچه بر تکثیر پیاز لیلیوم

دوره 35، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 301-311

10.22067/jhs.2021.67093.0

سجاد حیدری؛ سعید ریزی؛ سید نجم الدین مرتضوی؛ علی نیک‌بخت


2. تأثیر غلظت های مختلف سایکوسل و سالیسیلیک اسید بر صفات مورفوفیزیولوژیکی کلم زینتی

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 590-596

10.22067/jhorts4.v0i0.51522

سید نجم الدین مرتضوی؛ فاطمه خدابندلو؛ محمد حسین عظیمی