نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 7
1. پاسخ‌های رشدی و فیزیولوژیکی خیار پیوندی به تنش خشکی

دوره 34، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 577-591

10.22067/jhorts4.v34i4.81113

مریم حقیقی؛ آتنا شیبانی راد