نویسنده = فرج الله شهریاری
تعداد مقالات: 5
2. غربالگری هموکاریون ها و تولیدنژاد دورگ جدید قارچ دکمه‌ای سفید (Agaricusbisporus) با استفاده از نشانگر ریزماهواره

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 621-633

10.22067/jhorts4.v31i3.64159

سیده مرضیه نوراشرف الدین؛ محمد فارسی؛ فرج اله شهریاری؛ جواد جانپور


3. ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های کلکسیون عناب ایران (Ziziphus spp.) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 425-437

10.22067/jhorts4.v31i3.27523

هاجر شایسته؛ سعید ملک زاده شفارودی؛ کمال غوث؛ فرج الله شهریاری


4. بررسی امکان انتقال ژن به گیاهان خانواده چتریان با استفاده از روش غوطه‌وری گل

دوره 27، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 139-147

10.22067/jhorts4.v0i0.24811

مهدی قبولی؛ احمدرضا بهرامی؛ فرج اله شهریاری؛ جعفر ذوالعلی؛ علی محمدی


5. جداسازی، کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat از گیاه شقایق الی فرا somniferom Rence papaver

دوره 22، شماره 2، بهار 1387

10.22067/jhorts4.v1387i2.1086

بهمن حسینی؛ هاله هاشمی سهی؛ فرج اله شهریاری؛ سید حسن مرعشی