نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه تاثیر کاربرد غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی انگور رقم "شاهرودی"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

10.22067/jhs.2021.59037.0

مجید عزیزی؛ محمود حسن آبادی؛ غلامحسین داوری نژاد؛ حجت اله بداقی؛ حسین حکم آبادی


3. بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پسته رقم احمدآقایی روی ژنوتیپ‌های پایه متحمل و حساس به سرما در شرایط تنش یخ‌زدگی

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 471-484

10.22067/jhorts4.v32i3.69529

علی تاج آبادی پور؛ محمد رضا فتاحی مقدم؛ ذبیح الله زمانی؛ فاطمه نصیبی؛ حسین حکم آبادی


4. اثر اسید جیبرلیک و حلقه برداری بر خصوصیات پومولوژیکی میوه انگور رقم عسکری

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 269-276

10.22067/jhorts4.v0i0.22182

حسین افشاری؛ صادق ساجدی؛ حسین حکم آبادی