نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 2
1. دستیابی به فیتواستروژن فروتینین موجود در ریشه گیاه کما (Ferula ovina) در شرایط درون شیشه‌ای با تأکید بر حفظ ذخایر ژرم پلاسم

دوره 32، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 641-654

10.22067/jhorts4.v32i4.73391

هدی زارع میرک آباد؛ محمد فارسی؛ سعید ملک زاده شفارودی؛ مهرداد ایرانشاهی؛ عبدالرضا باقری؛ نسرین مشتاقی


2. تاثیر موقعیت فلس و نوع بستر کشت در تولید پیازچه به روش فلس جفتی در گیاه آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii)

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 190-200

10.22067/jhorts4.v0i0.50883

مهدیه خرازی؛ علی تهرانی فر؛ سید حسین نعمتی؛ عبدالرضا باقری