نویسنده = ����������������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی قارچ‌های میکوریزا در شرایط مدیریتی کم آبیاری بر ویژگی‌های رشدی و جذب برخی عناصر غذایی در نهال چنار(Platanus orientalis L)

دوره 29، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 537-546

10.22067/jhorts4.v29i4.25940

حامد عالی‌پور امرایی؛ علی نیکبخت؛ نعمت‌اله اعتمادی؛ فرشید نوربخش؛ فرهاد رجالی