نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان انتقال ژن به گیاهان خانواده چتریان با استفاده از روش غوطه‌وری گل

دوره 27، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 139-147

10.22067/jhorts4.v0i0.24811

مهدی قبولی؛ احمدرضا بهرامی؛ فرج ا... شهریاری؛ جعفر ذوالعلی؛ علی محمدی