نویسنده = محمد فارسی
تعداد مقالات: 7
1. بهینه‌سازی بستر کشت قارچ خوراکی شاه صدف با استفاده از ضایعات ارزان قیمت لیگنوسلولزی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 778-788

10.22067/jhorts4.v31i4.61538

جواد جانپور؛ محمد فارسی؛ فاطمه قلی زاده؛ حمیدرضا پوریانفر؛ شراره رضائیان


4. تعیین سیتولوژیکی مراحل مختلف توسعه میکروسپور در چهار رقم گوجه‌ ‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill)

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 634-642

10.22067/jhorts4.v0i0.36609

رسول نجیب؛ محمد فارسی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ سعید رضا وصال


6. بررسی قابلیت آندروژنز و کالوس‌زایی در چهار رقم گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill) به‌وسیله کشت بساک

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 443-450

10.22067/jhorts4.v0i0.36374

رسول نجیب؛ محمد فارسی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ سعیدرضا وصال


7. بهبود عملکرد قارچ دکمه‌ای سفید با استفاده از روش گزینش تک‌اسپوری به کمک نشانگر AFLP

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 327-337

10.22067/jhorts4.v0i0.42833

محسن علی‌پور؛ محمد فارسی؛ امین میرشمسی کاخکی