نویسنده = �������� �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر سلنیوم بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه فلفل تند (Capsicum anuum)

دوره 29، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 594-600

10.22067/jhorts4.v29i4.32110

لیلا شکاری؛ محمد مجتبی کامل منش؛ مریم مظفریان؛ فرشاد صادقی