نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر پیش تیمار حرارت و اسانس‌های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی

دوره 27، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 418-423

10.22067/jhorts4.v0i0.30589

عصمت برزنونی؛ محمدحسین آق‌خانی؛ عبدالمجید مسکوکی؛ محمد حسین عباسپورفرد