نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر سطوح مختلف شدت نور و دیاکسیدکربن بر ریشهزایی قلمه های گیاه کروتون (Codiaeum variegatum)

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 116-124

10.22067/jhorts4.v0i0.35131

غلامرضا چنارانی؛ محمود شور؛ علی تهرانی‌فر؛ سید حسین نعمتی؛ غلامحسین داوری‌نژاد