نویسنده = امیرهوشنگ جلالی
مقایسه برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد هیبریدهای خیار (Cucumis sativus)

دوره 37، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 1179-1190

10.22067/jhs.2023.83485.1276

کریم عرب سلمانی؛ امیرهوشنگ جلالی؛ پیمان جعفری


مطالعه اثر هرس بوته بر عملکرد بادمجان (Solanum melongena cv. Bellen) در شرایط گلخانه

دوره 35، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 621-630

10.22067/jhs.2021.67250.0

کریم عرب سلمانی؛ امیرهوشنگ جلالی؛ پیمان جعفری


تأثیر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه توده طالبی ایرانی

دوره 32، شماره 3، آذر 1397، صفحه 429-438

10.22067/jhorts4.v32i3.65946

کریم عرب سلمانی؛ امیرهوشنگ جلالی؛ پیمان جعفری