نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. اثر روش‌های مختلف پیوند بر رشد رویشی و عملکرد میوه گوجه‌فرنگی رقم "اس‌وی 8320"

دوره 34، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 207-219

10.22067/jhorts4.v34i2.76358

حمدیه عینی گرصدفی؛ بهمن زاهدی؛ فاطمه مرادی پور


2. بررسی ترکیب‌پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس صفات رویشی تعدادی از لاین های خیار

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 131-139

10.22067/jhorts4.v0i0.47343

فاطمه مرادی پور؛ جمالعلی الفتی؛ یوسف حمیداوغلی؛ عاطفه صبوری؛ بهمن زاهدی