نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرلیگنوسولفونات برریشه زایی درون شیشه ای گردو

دوره 31، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 327-337

10.22067/jhorts4.v0i0.52658

مریم افلاکی جلالی؛ عبداله حاتم زاده؛ حسن بهرامی سیرمندی