نویسنده = اسماعیل خالقی
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر اسید اسکوربیک بر رشد رویشی نهال‌های زیتون رقم ̕باغملک̔ در شرایط کم آبی

دوره 34، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 621-632

10.22067/jhorts4.v34i4.83327

نوراله معلمی؛ اسماعیل خالقی؛ زینب جعفری زاده


2. اثر محلول‌پاشی برگی پتاسیم، روی و بُر بر خصوصیات میوه برخی ارقام زیتون

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 459-470

10.22067/jhorts4.v32i3.69857

رضا غلامی؛ نوراله معلمی؛ اسماعیل خالقی؛ سید منصور سیدنژاد


4. تأثیر سطوح مختلف کم‌آبی بر برخی صفات بیوشیمیایی دو گونه گل جعفری آفریقایی و فرانسوی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 590-598

10.22067/jhorts4.v31i3.59172

سید موسی موسوی؛ مهرانگیز چهرازی؛ اسماعیل خالقی


6. بررسی دو شیوه متفاوت کاربرد هورمون های اکسین بر ریشه زایی قلمه های دارایی Duranta repens L.

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 425-433

10.22067/jhorts4.v0i0.18255

زهره صداقت کیش؛ نوراله معلمی؛ اسماعیل خالقی