نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر اسید اسکوربیک بر رشد رویشی نهال‌های زیتون رقم ̕باغملک̔ در شرایط کم آبی

دوره 34، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 621-632

10.22067/jhorts4.v34i4.83327

نوراله معلمی؛ اسماعیل خالقی؛ زینب جعفری زاده


4. بررسی دو شیوه متفاوت کاربرد هورمون های اکسین بر ریشه زایی قلمه های دارایی Duranta repens L.

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 425-433

10.22067/jhorts4.v0i0.18255

زهره صداقت کیش؛ نوراله معلمی؛ اسماعیل خالقی