نویسنده = محمد فارسی
تعداد مقالات: 12
1. دستیابی به فیتواستروژن فروتینین موجود در ریشه گیاه کما (Ferula ovina) در شرایط درون شیشه‌ای با تأکید بر حفظ ذخایر ژرم پلاسم

دوره 32، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 641-654

10.22067/jhorts4.v32i4.73391

هدی زارع میرک آباد؛ محمد فارسی؛ سعید ملک زاده شفارودی؛ مهرداد ایرانشاهی؛ عبدالرضا باقری؛ نسرین مشتاقی


2. بررسی تأثیرجدایه‌های باکتری Pseudomonas putida بر عملکرد قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus)

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 273-286

10.22067/jhorts4.v32i2.62530

مجتبی لطفی؛ محمد فارسی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ جواد جانپور


3. بهینه‌سازی بستر کشت قارچ خوراکی شاه صدف با استفاده از ضایعات ارزان قیمت لیگنوسلولزی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 778-788

10.22067/jhorts4.v31i4.61538

جواد جانپور؛ محمد فارسی؛ فاطمه قلی زاده؛ حمیدرضا پوریانفر؛ شراره رضائیان


4. غربالگری هموکاریون ها و تولیدنژاد دورگ جدید قارچ دکمه‌ای سفید (Agaricusbisporus) با استفاده از نشانگر ریزماهواره

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 621-633

10.22067/jhorts4.v31i3.64159

سیده مرضیه نوراشرف الدین؛ محمد فارسی؛ فرج اله شهریاری؛ جواد جانپور


7. تعیین سیتولوژیکی مراحل مختلف توسعه میکروسپور در چهار رقم گوجه‌ ‌فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill)

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 634-642

10.22067/jhorts4.v0i0.36609

رسول نجیب؛ محمد فارسی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ سعید رضا وصال


9. بررسی قابلیت آندروژنز و کالوس‌زایی در چهار رقم گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill) به‌وسیله کشت بساک

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 443-450

10.22067/jhorts4.v0i0.36374

رسول نجیب؛ محمد فارسی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ سعیدرضا وصال


10. بهبود عملکرد قارچ دکمه‌ای سفید با استفاده از روش گزینش تک‌اسپوری به کمک نشانگر AFLP

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 327-337

10.22067/jhorts4.v0i0.42833

محسن علی‌پور؛ محمد فارسی؛ امین میرشمسی کاخکی